Tierra Del Sol High School

Skip to main content
Mobile Menu

Bell Schedules

Regular Schedule   Foggy Day Schedule
Period 1 8:40 9:45   Period 1 10:40 11:21
Break (10 min)   Period 2 11:23 12:04
Period 2 9:55 11:02   Lunch (30 min)
Period 3 11:04 12:09   Period 3 12:36 1:18
Lunch (30 min)   Period 4 1:20 2:01
Period 4 12:41 1:46   Break (10 min)
Period 5 1:48 2:53   Period 5 2:12 2:53
                 
Minimum Day Schedule   Modified Schedule
Period 1 8:40 9:16   Period 1 8:40 9:33
Break (10 min)   Break (10 min)
Period 2 9:29 10:05   Period 2 9:43 10:38
Period 3 10:08 10:44   Period 3 10:40 11:35
Period 4 10:47 11:23   Lunch (30 min)
Lunch (30 min)   Period 4 12:05 12:58
Period 5 11:57 12:33   Period 5 1:00 1:53
                 
Activity Schedule   Activity Regular Schedule
Period 1 8:40 9:16   Period 1 8:40 9:33
Break (10 min) Break (10 min)
Period 2 9:29 10:05   Period 2 9:43 10:38
Period 3 10:08 10:44   Period 3 10:40 11:35
Period4 10:47 11:23   Period 4 11:37 12:32
Period 5 11:26 12:02   Lunch (30 min)
Lunch (30 min)   Activity 1:02   1:56
Activities 12:35 1:53   Period 5 1:58 2:53